Skip to Content

Gegants de la Salle de Sant Celoni

Gegantona Escolta de Sant Celoni 2008

2008 Gegantona Escolta de La Salle de Sant Celoni

2001 La Salle de Sant Celoni (Vallés Oriental)

Gegant de la Salle de Sant Celoni

Representa el fundador de les escoles de La Salle, és Sant Joan Baptista de La Salle (Sant Joan de La Salle). Va néixer un octubre del 2001, coincidint amb el 90è aniversari del col·legi La Salle Sant Celoni, en una trobada que aplegava a més de 600 alumnes, monitors i professors de les escoles de La Salle a Catalunya. Surt de cercavila per les festes del poble amb els gegants de Sant Celoni i altres gegants de les escoles. També ha acompanyat celebracions o actes importants del col·legi: pujades a peu a Montserrat, trobades escolars, festes d'entitats...

Anys més tard, des de l'agrupament escolta vinculat a l'escola, també vam demanar a en David una gegantona. La Jana, es la gegantona de l'Agrupament Escolta i Guia Erol de La Salle Sant Celoni. Va néixer un febrer del 2008, en la celebració dels 10 anys de l'agrupament. Representa una noia guia (el femení d'escolta), amb una camisa amb el color de totes les unitats de l'agrupament, amb motxilla i fulard i pantalons de caminar. Fa la salutació escolta amb la mà del "sempre a punt". Acompanya al gegantó de l'escola en les seves cercaviles i sortides.